Rapor Parası Hakkında
Rapor parası nedir ve kimlere ödenir?
İşçilerin bazı durumlara SGK'dan rapor parası alabildiğini biliyoruz. İşçinin çeşitli nedenlerle çalışamadığı durumlarda aldığı bu para, hayatını devam ettirebilmesi açısından önem arz etmektedir. Peki ama rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği kimlere ve hangi durumlarda ödenir? Miktarı ne kadardır? Ne kadar süreyle ödenmektedir? Bu soruların cevaplarını hep birlikte bulalım
.
Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?
Uygulamada rapor parası olarak anılan bu ödeme; çeşitli nedenlere sağlık raporu alan ve çalışamayan sigortalıya ödenen parayı ifade etmektedir. Bu durumda işçi istirahat etmekte ancak belirli bir miktar para almaya devam etmektedir. Bu para da işçiye SGK tarafından ödenmektedir.Kimlere rapor parası ödenir?Aşağıda belirttiğim sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahiptir:

 • İş kazası geçiren sigortalı
 • Meslek hastalığına yakalanan sigortalı
 • Doğum yapan sigortalı
 • Hastalanan sigortalı
Rapor parasının şartları neler?Yukarıda belirttiğim çalışanlara rapor parası ödenmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Gelin, bunları da kısaca belirtelim:
 • Belirtilen durumlardan birisi nedeniyle çalışan, geçici iş göremezliğe uğramış olmalıdır. Bunun için de SGK tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu alınmış olması gerekir.
 • Sağlık raporunun alındığı tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi bildirilmiş olmalıdır.
Ancak yukarıda belirtilen şartları her durum için ayrıca değerlendirmek gerekir. Bu nedenle, sağlık raporunun türüne göre tek tek değerlendirme yapmak saha doğru olacaktır.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle rapor parası eğer işçi iş kazası geçirdiği ya da meslek hastalığına tutulduğu için rapor almışsa; geriye dönük son 1 yılda 90 gün prim şartı aranmamaktadır. Yani bu işçi için isterse sadece bir gün bile sigorta primi yatırılmış olsa bile, yine de ona rapor parası verilmektedir. Ayrıca bu durumdaki işçiye rapor parası, sağlık raporunu aldığı ilk günden itibaren ödenmektedir.

Hastalık nedeniyle rapor parası;
Eğer işçi hastalanmış ve doktora giderek rapor almışsa; bu işçiye rapor parası ödenmesi için, öncelikle işçinin rapor aldığı tarihten itibaren geriye dönük son 1 yıl içinde en az 90 gün priminin SGK'ya bildirilmiş olması gerekir. Eğer işçi bu şartı sağlıyorsa rapor parası, işçinin raporlu olduğu ilk 2 gün ödenmez; ancak 3. günden itibaren ödenir.

Doğum / Analık nedeniyle rapor parası;
Üçüncü bir durum ise, kadın işçinin doğum yapması nedeniyle ona geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir. Bunun için de ilk olarak; kadın işçinin doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün priminin SGK'ya bildirilmiş olması gerekir. Böyle bir durumda kadın işçiye doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta boyunca her gün için rapor parası ödenir. Çoğu gebelik varsa, doğumdan önceki 8 haftalık süre 10 hafta olarak uygulanır.Eğer sigortalı kadın, erken doğum yapmışsa ve doğumdan önceki 8 haftalık istirahat süresinin tamamını kullanamamışsa; kullanamadığı bu süreler doğum sonrasına eklenir ve bunların rapor parası da ayrıca ödenir. Benzer şekilde kadın sigortalı; doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmak ister ve doktor da bunu onaylarsa, kadının doğum öncesi kullanamadığı bu istirahat süreleri de doğum sonrasına aktarılır ve yine bu sürelere ait rapor parası da SGK tarafından ödenir.

Rapor parası ne kadar?
Üstte açıkladığım gibi; iş kazası ve meslek hastalığı geçirenlere, istirahatli oldukları tüm günler için, analık durumunda da istirahatli olunan tüm günler için ve hastalık durumunda ise istirahatli olunan 3. Günden itibaren rapor parası ödenmektedir. Peki ama ödenecek miktar nedir?Öncelikle şunu söylemem gerekir ki; herkes için belirlenmiş sabit bir rakam bulunmamaktadır. Her bir sigortalı için ödenecek rakam farklılık göstermektedir. Sigortalının iş göremez hale geldiği yani rapor aldığı tarihten önceki son 3 aylık prime esas kazançları toplanmakta ve yine bu dönemdeki prim ödeme gün sayısına bölünmektedir. Çıkan rakam günlük kazancı vermektedir.İşte sigortalı raporlu olduğu günlerde; eğer yatarak tedavi olmuşsa bu rakamın yarısını ve ayakta tedavi görmüşse 2/3'ünü rapor parası olarak alacaktır.

SONUÇ;
Daha anlaşılır olması bakımından kısa bir özet yapmak istiyorum.Eğer hastalanmışsanız ve bir sağlık kuruluşuna giderek rapor almışsanız ve rapor tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminiz varsa;
 • Raporunuzun 3. gününden itibaren rapor parası alabilirsiniz.
 • Raporlu olduğunuz süre içinde yatarak tedavi görmüşseniz, günlük kazancınızın yarısı kadar rapor parası alırsınız. Ayakta tedavi görmüşseniz üçte ikisi kadar rapor parası alırsınız.
Eğer doğum / analık nedeniyle rapor parası alacaksanız ve doğumdan önceki son 1 yılda en az 90 gün sigorta priminiz varsa;
 • Doğum mutlaka gerçekleşmiş olmalıdır. (Ölü ya da diri)
 • Doğumdan önceki 8 hafta ve sonraki 8 hafta boyunca rapor parası alabilirsiniz.
 • Bu süre zarfında yatarak tedavi gördüğünüz günler için günlük kazancınızın yarısı kadar ve ayakta tedavi gördüğünüz günler için de günlük kazancınızın üçte ikisi kadar rapor parası alırsınız.
Eğer iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle rapor almak durumunda kalmışsanız;
 • Son 1 yıl içinde 90 gün prim şartı aranmaz.
 • Sağlık raporunun birinci gününden itibaren rapor parası almaya başlarsınız.
 • Yatarak tedavi gördüğünüz günler için günlük kazancınızın yarısı tutarında ve ayakta tedavi gördüğünüz durumlarda üçte ikisi kadar rapor parası alırsınız.
Kaynak: https://iscidunyasi.com/rapor-parasi-ya-da-gecici-is-goremezlik-odenegi-nedir/
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır