Yeni Nesil ÖKC de yeni düzenleme
Yazar Kasa (ökc) düzenlenen günlük (z) raporlarını gönderme tercihlerini gib'na 01/10/2018 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir..

       Bilindiği üzere 30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesine göre, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına; 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacağından kapsamda olan mükelleflerin 15 Kasım 2018 tarihinden önce bildirimlerini aşağıdaki yöntemlere göre yapacaklardır. Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır. 1. ÖKC TSM Merkezi üzerinden, 2. E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden, 3. GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden gönderilmesi yöntemlerinden birini seçerek GİB'e bildirmeleri gerekmektedir. Mükellefler İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirleyeceklerdir. Mükellefler, belirlenen tarihe kadar her hangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise "İnternet Vergi Dairesi" üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB'e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir. *TSM Merkezi Nedir? (TSM Açılımı "Trusted Service Manager" VEYA "Güvenlik Servis Sağlayıcı" olan TSM, ÖKC Üreticisi tarafından yeni nesil ÖKC'lerin yönetilmesinde, yazılım güncelleme süreçlerinde, parametre yükleme işlemlerinde ve GİB Merkezi ile iletişimde kullanılan terminallerdir.) Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB'den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunacaklardır. Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında; 1. Toplam Satış Tutarı 2. Toplam KDV Tutarı 3. Cihaz sicil Numarası.. vs ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB'e gönderilmek zorundadır. Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, 213 sayılı yasanın mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen cezalar her bir tespit için uygulanır. Yapılacak işlemler ile ilgili olarak GİB nın hazırlamış olduğu ; ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB'E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR YAZIMIZ EKİNDEDİR. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/05092018_okc_z_raporu.pdf
Copyrigth 2017 - 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017 - 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır