Ücretlerin Bankadan Ödenmesi Hk.
2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen 47 numaralı eylemde, "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik"in kapsamının, kayıt dışılığın önlenmesinde pilot olarak seçilecek sektörlerde genişletilmesi öngörülmüştür. Bu eylem kapsamında, muhtelif toplantılar ve çalışmalar yapılarak Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.Eylem Planının "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik"te 10 ve daha fazla çalışanı bulunan işverenlerin işyerlerinde ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi zorunluluğu söz konusuydu. 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, kapsam genişletilerek 5 çalışanı bulunan işyerlerine de ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi zorunluluğu geldi.Söz konusu değişiklik 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 5 ve üzeri çalışanı bulunan işverenlerin bu tarihten sonraki ücretleri banka kanalıyla ödemeleri gerekmektedir.

İlgili kanun maddesine ulaşmak için tıklayınız.
Copyrigth 2017 - 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017 - 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır