Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
  • Organizasyon yapısının  oluşturulması, analizi ve  tadili
  • Personel norm kadro çalışması
  • Onay ve yetki hiyerarşisinin belirlenmesi
  • Oluşabilecek risklerin (Müşteri,Yönetim,Operasyon vb.)  araştırma, analiz ve raporlanması
  • İç kontrol sistemlerinin kurulması
  • Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapmak ve Yönetim Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması veya olan raporlama sisteminin geliştirilmesi
  • Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır