Denetim Hizmetleri
  • İç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, kontrolü
  • Operasyonel süreç denetimi
  • Mali süreç denetimi
  • Suiistimal denetimi
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır